SrbBiHEU
Projekt
SrbBiHEU
SrbBiHEU

Kratki opis projekta

NESESER (Newly established Start-up Enterprise SERvices) je projekat koji je nastao sa cilјem podsticanja prekograničnog zajedničkog ekonomskog potencijala za samozapošlјavanje kroz unapređenje preduzetničkog okruženja za mlade i start-up kompanije koje vode žene. Projekat se realizuje u okviru IPA programa Prekogranična saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Ugovaračko tijelo projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz Evropske unije (CFCU).

Projektni zadaci :

  1. Unapređenje kapaciteta državnih predstavnika i poslovnih udruženja za razvoj poslovnog okruženja;
  2. Sprovođenje analize postojećeg stanja i privrednih potencijala Brčko Distrikta i Loznice;
  3. Izrada biznis planova za poslovno-preduzetničke centre;
  4. Razvoj i uspostavlјanje veb podrške za povezivanje poslovno-preduzetničkih centara u prekograničnom regionu i Evropskoj uniji;
  5. Promocija prekograničnih projekata i zagovaranje dalјeg širenja usluga poslovno-preduzetničkog centra.

PARTNERI PROJEKTA:

Koordinator projekta: Razvojno-garantni fond Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina)

Partner 1: Grad Loznica (Republika Srbija)

Partner 2: Institut za razvoj i inovacije — IRI (Republika Srbija)

VIŠE O PROJEKTU

Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH – Jedinica za implementaciju projekta kao vodeći partner ima ulogu i odgovornost za pružanje menadžerske, konceptualne, pravne, tehničke i organizacione podrške za uspješnu implementaciju projekta. Ovo je definisano na osnovu PESTLE i SWOT analize, čime se obezbeđuje dugoročna održivost na nivou ishoda akcije. Grad Loznica je glavni partner na srpskoj strani granice. Svojim snažnim kapacitetom u radu sa mladima i pitanjima ekonomskog razvoja projektni partneri su odlučili da će uloga i odgovornost biti posvećenost članova stručnog tima i pružanje operativne podrške u realizaciji svih projektnih aktivnosti i procedura.

Institut za razvoj i inovacije – IRI kao drugi koaplikant, dugogodišnji je partner prvom koaplikantu iz Loznice u pružanju stručnih usluga za lokalni ekonomski razvoj i analizu poslovnog okruženja i rada sa mladima. Pored toga, strateško opredeljenje grada Loznice je nastavak jačanja partnerstva sa sektorom civilnog društva. Glavna uloga partnera IRI je podrška u stručnim analizama i konsultacija projektnog tima.

LOKACIJE ZA SPROVOĐENjE PROJEKATA

Brčko distrikt BiH (Bosna i Hercegovina)

Grad Loznica (Republika Srbija)

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA
Broj ugovora: 48-00-162/2021-28-5

TRAJANjE PROJEKTA
Datum početka: 01.02.2023. godine

Datum završetka: 31.7.2024. godine