SrbBiHEU
Projekt
SrbBiHEU
SrbBiHEU

Javni poziv za nabavku računara i računarske opreme br. 8/23

Produženje roka za dostavu ponuda: 

Rok za podnošenje ponuda za nabavku računara i računarske opreme, tender broj 08/23  produžen je do 17.4.2024.  godine zbog izmjene tehničke specifikacije u aneksima A i B.

Ostali dijelovi javnog poziva ostaju nepromijenjeni.

___________________________________________

U skladu sa Odlukom o pokretanju tenderske procedure, Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na tenderu broj: 08/23 za nabavku računara i računarske opreme.

Ovaj tender je pokrenut u okviru projekta NOVOOSNOVANE USLUGE ZA START- UP PREDUZEĆA – NESESER, Ugovor br: 48-00-162/2021-28-5, koji se finansira kroz EU IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.

U prilozima možete pronaći tendersku dokumentaciju i dostaviti svoju ponudu najkasnije do 12.4. 2024 u 15.00 sati na e-mail: razvojno-garantnifond@rgfbd.com

7 Invitation letter NESESER 08-23

3 PART A Information for tenderer 08-23 – Addendum

4 PART B Tender form & tech & fin offer 08-23

Svi ponuditelji mogu postaviti pitanja u vezi s ovom nabavkom putem e-maila ivan.semren@rgfbd.com.