SrbBiHEU
Projekt
SrbBiHEU
SrbBiHEU

Rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta su:

  • Uspostavljeni i funkcionalni poslovni centri i poslovnog preduzetništva s obje strane granice;
  • Postignute sposobnosti i svijest o poslovnom okruženju i poslovnim predzećima;
  • Primjenjene najbolje prakse u radu poslovnih centara u prekograničnom regionu;
  • Izrađeni Studija izvodljivosti i biznis planovi za poslovne centre u prekograničnom regionu;
  • Razvijeni omladinski i/ili ženskih biznis start-upovi u poslovnim inkubatorima;
  • Centri i inkubatori u Brčko distriktu i Loznici umreženi i grupisani u regionalne mreže;
  • Javnost upoznata sa projektom koji će biti vidljiv širom regije.