SrbBiHEU
Projekt
SrbBiHEU
SrbBiHEU

Javni poziv za izradu i ažuriranje aplikacije StartupTalkyWalky

Poštovani predstavnici kompanija,

U skladu sa Odlukom o pokretanju tenderske procedure Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na tenderu broj: 10/23 za usluge Razvoj i dizajn konteksta, pokretanje i ažuriranje StartupTalkyWalky.

Ovaj tender je raspisan u okviru projekta „Usluge za novoosnovana start-up preduzeća“ – NESESER“ – Skraćenica projekta – NESESER. Ugovor broj: 48-00-162/2021-28-5  finansiran kroz EU IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.

U prilozima možete pronaći tendersku dokumentaciju i dostaviti svoju ponudu najkasnije do 06.05.2024. u 12.00 sati, a ukoliko odlučite da ne podnesete ponudu, dostavite nam pisani odgovor u kojem ćete navesti razloge zbog kojih ste odlučili da ne učestvujete:

Invitation letter

PART A

PART B

PART C

Svi pozvani ponuđači će imati priliku da postavljaju pitanja u vezi sa ovim tenderom putem e-maila ivan.semren@rgfbd.com ili razvojno-garantnifond@rgfbd.com.